Mehring Books’tan yeni kitap Bolşevikler Stalinizme Karşı 1928-1933: Lev Troçki ve Sol Muhalefet

Dünya Sosyalist Web Sitesi ve Mehring Books, Marksist sosyolog ve tarihçi Vadim Z. Rogovin’in (1937-1998) Bolşevikler Stalinizme Karşı 1928-1933: Lev Troçki ve Sol Muhalefet adlı eserinin yayınlandığını duyurur. Rogovin’in Stalinizme Bir Alternatif Var mıydı? adlı yedi ciltlik dizisinin ikinci cildinin İngilizce baskısının yayınlanması, Sovyet tarihinin çarpıtılmasına karşı mücadelede çok önemli bir gelişmeyi ifade etmektedir. Bu, uluslararası işçi sınıfını, kendi devrimci geçmişinin bilgisiyle; devrimci bir gelecek inşa etmek için gerekli temelle donatma mücadelesinin parçasıdır.

Rogovin, bu ikinci ciltte, 1920’lerin sonundan 1930’ların başlarına uzanan beş kritik yıla odaklanmaktadır. Rogovin’in eseri, Lev Troçki önderliğinde, Sovyetler Birliği’nde ve uluslararası ölçekte Stalinizme yönelik güçlü bir sosyalist muhalefetin var olduğunu göstermektedir.

Lev Troçki’nin 1929’da Sovyetler Birliği’nden sınır dışı edilmesi, bu büyük devrimciyi ve onun SSCB içinde bulunan çok sayıdaki destekçisini susturamamıştı. Troçki’nin Stalin’in ihanetlerini teşhir etmesi, geniş bir muhalefet grupları ağının ortaya çıkmasını teşvik etmiş ve rejim, buna, şiddetlenen bir siyasi baskıyla karşılık vermişti. Bir ekonomik ve siyasi krizden diğerine yalpalayan Stalin rejimi, izlediği politikalara parti ve işçi sınıfı içinden gelen sürekli bir direnişle karşılaştı ve bu direnişe acımasız misillemelerle tepki verdi.

Bolşevikler Stalinizme Karşı, yazarın, kitabın ilk kez 1993’te yayınladığı dönemdeki siyasi önemini ele aldığı bir giriş bölümüyle başlıyor. Rogovin, SSCB’deki kapitalist restorasyonunun, Sovyet tarihi hakkındaki düzmece efsanelere ve geleceğe yönelik sahte vaatlere dayandığını gözlemler. Tüm bunlar, sosyalizmi tarihsel yalanlarla karalayarak ayrıcalıklıların çıkarlarını güvence altına almayı amaçlıyordu.

Rogovin, bunları çürütmek için, “yirminci yüzyılın en karmaşık tarihsel bilmecesi” olarak nitelediği soruyu ortaya atar ve kitabında bunu yanıtlar. “Neden, Ekim Devrimi tarafından hazırlanan zeminde, Stalinizm gibi bir olgu ortaya çıktı?”

Bolşevikler Stalinizme Karşı, o dönemde Sovyetler Birliği’ni saran ekonomik krizleri, bürokrasiye yönelik sol ve sağ muhalefetlerin kökenlerini, programlarını ve pozisyonlarını, kolektifleştirmenin pervasızlığını ve gaddarlığını, parti ve devlet seçkinlerinin maddi ayrıcalıklarını, Stalinistlerin Marksizme karşı yürüttüğü ideolojik savaşı, Hitler’in iktidara gelişini ve Troçki’nin devrimci sosyalizmi aralıksız savunusunu ustaca açıklamaktadır.

Rogovin’in çağrışımlı düzyazısının edebi ince ayrımları, çevirmen Frederick S. Choate tarafından ustaca İngilizceye çevrildi. Kitap, ender bulunan çok sayıda fotoğraf içeriyor. 32 sayfalık “Seçme Biyografik Notlar” bölümü, çoğu İngilizce konuşan dünyada çok az tanınan ve büyük kısmı 1934 ile 1939 arasında Stalin tarafından öldürülen onlarca kişiye ilişkin kısa tasvirler sunuyor.

Rogovin’in, arşiv materyallerinden, belgelerden, anılardan, konuşmalardan, makalelerden ve gizli yayınlanan Muhalefet Bülteni’nden yararlanan eseri, onlarca yıllık araştırmaya dayanıyordu. Yıllarca Troçkizme yönelik gizli bir araştırma yürütmüş olan Rogovin, 1992’de Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ile tanışmış ve sonunda gerçek fikirdaşlarını bulmuştu. Rogovin, Bolşevikler Stalinizme Karşı’yı ve dizinin geri kalan beş cildini, DEUK ile sıkı bir işbirliği içinde kaleme aldı.

Bolşevikler Stalinizme Karşı, Mehring Books’ta iki şekilde mevcut: Bazı resimlerin renkli olduğu baskı $39.95; tamamı siyah beyaz $29.95.

Mehring Books, okurlarına, dizinin İngilizcede yayınlanmış olan diğer iki cildini de önerir: 1937: Stalin’in Terör Yılı ve Stalin’in 1937-1938 Terörü; SSCB’de Siyasi Soykırım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir