Hakkımızda

Mehring Yayıncılık, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) siyasi çizgisini benimseyen bir yayınevidir. O, bu çerçevede, öğretiye bağlı Marksist (Troçkist) perspektifleri ve politikaları işçilere ve gençlere tanıtmayı amaçlamakta; Mehring Books (mehring.com) ve Mehring Verlag (www.mehring-verlag.de) ile paralel bir yayın politikası izlemektedir.

Yabancı dillerde yayınlanmış Marksist literatürü Türkçeye kazandırmayı ve Türkiyeli yazarların çalışmalarını yayınlamayı amaçlayan Mehring Yayıncılık, bu bağlamda, tarih ve felsefeden kültüre ve çağdaş siyasete kadar çok çeşitli konularda kitaplar yayınlayacaktır.

Mehring Yayıncılık’ı diğer sol yayınevlerinden ayıran başlıca özelliği, işçi sınıfı eksenli bu enternasyonalist sosyalist konumlanıştır. Mehring Yayıncılık, işçi sınıfını öğretiye bağlı sosyalizm (Troçkizm) ile tanıştırırken, yalnızca kapitalizmin insanlık dışı doğasını değil; aynı zamanda, modern tarihin en büyük yalanlarından birini, Stalinizm ile sosyalizmin özdeş olduğu iddiasını teşhir edecektir.

Bu duruş, kapitalizme karşı sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya toplumu olarak sosyalizm uğruna mücadelede son derece önemlidir. Zira burjuva tarihçiler ve ideologlar, toplumun bilimsel kavranışını ifade eden Marksist dünya görüşünü gözden düşürmek ve kapitalizme ilerici bir alternatifin olduğu gerçeğini gizlemek için kapsamlı bir tarih çarpıtması kampanyası sürdürmektedir.

Türkiyeli okurlardan gizlenen ya da bilinçli bir şekilde çarpıtılan tarihsel kayıtları gözler önüne sermek için yola çıkan Mehring Yayıncılık, Vladimir İlyiç Lenin’in, Lev Troçki’nin ve öğretiye bağlı diğer sosyalist önderlerin eserlerine gururla sahip çıkacaktır.

Yayınevimiz, ‘Gerçekler Devrimcidir’ sloganı altında, günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu karmaşık ekonomik, siyasi ve sosyal sorunların akılcı bir şekilde kavranmasına yardımcı olacak bir literatürün oluşmasına ve bu yolla, işçi sınıfının ve gençliğin düşünsel gelişmesine katkıda bulunacaktır.