Leipzig Kitap Fuarı: Mehring Verlag, Savunduğumuz Miras’ın Almanca yeni baskısını sunuyor

Mehring Verlag, Leipzig Kitap Fuarı için tam zamanında, David North’un Savunduğumuz Miras eserinin Almanca yeni baskısını yayınladı. İnternetten şuradan satın alınabilir (İngilizce baskısı burada; Türkçe baskısı da bu adreste).

Kitabın 1988’de yayınlanan ilk baskısı, yeni bir önsözün yanı sıra, kapsamlı bir açıklayıcı sözlük ve fotoğraf bölümü ile genişletildi. Yeni baskı, kalın ciltli baskı olarak mevcut. North, bugün [23 Mart] Leipzig Kitap Fuarı’nda kitabın sunumunu yapacak.

Savunduğumuz Miras’ın Almanca baskısı

North, ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Uluslararası Yayın Kurulu başkanı. 45 yılı aşkın süredir dünya Troçkist hareketinde önde gelen bir rol oynayan North, politika, tarih ve Marksist teori üzerine çok sayıda kitap yazdı.

Savunduğumuz Miras, Dördüncü Enternasyonal’in tarihine ilişkin kapsamlı bir açıklama sunmaktadır. Kitap, yalnızca tarihsel bir merak konusu olmayıp, muazzam bir güncel siyasi geçerlilik taşımaktadır. Bu eser, Marksizmin, günümüzde sosyalist devrimin dünya partisinin inşasında yaşamsal önem taşıyan teori, program ve strateji sorunlarını ele almaktadır.

Küresel kapitalizmin derinleşen bir kriz ile karşı karşıya olduğu, emperyalist güçlerin yeni bir dünya savaşına hazırlandığı, faşist gruplar baş gösterdiği ve sınıf mücadelesinin dünya genelinde geliştiği bir zamanda, işçi hareketinin tarihsel deneyimlerine ilişkin kapsamlı bir bilgiye sahip olmak zorunludur. Bu deneyimler, Dördüncü Enternasyonal’in tarihinde, en bilinçli ifadelerini bulmaktadır.

Savunduğumuz Miras, İşçilerin Devrimci Partisi’nin (WRP) Troçkizme ihanetine yanıt olarak ortaya çıktı. WRP, Britanya şubesi olarak Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) içinde uzun süre öncü bir rol oynamış ve 1985-86’da DEUK’tan kopmuştu. DEUK, WRP’ye karşı mücadelesinde, kendisinin Dördüncü Enternasyonal’in tüm tarihi ile olan sürekliliğini ve Stalinizme, burjuva milliyetçiliğine ve küçük burjuva oportünizmine karşı vermiş olduğu mücadeleleri yeniden teyit etmişti.

WRP ile yaşanan bölünme, DEUK’u, Doğu Avrupa’da, Sovyetler Birliği’nde ve Çin’de, Savunduğumuz Miras’ın yayınlanmasından sadece bir yıl sonra başlayan kapitalist restorasyona hazırlamıştı. North’un, sonradan Sovyetler Birliği’nin dağıtılmasına yol açacak olan siyasi etmenleri ve nesnel çelişkileri ortaya çıkardığı açıklık ve kesinlik, dikkate değerdir.

Savunduğumuz Miras, Dördüncü Enternasyonal’in tarihine bir giriş olarak, eşsizdir. Kapitalizmin mevcut krizi ve sınıf mücadelesinin yoğunlaşması, bu eseri, Marksizmin teorisini ve pratiğini anlamak isteyen herkes için okunması gereken bir kitap yapmaktadır.

Mehring Verlag, bu yılki Leipzig Kitap Fuarı’nda, ayrıca, Christoph Vandreier’in Neden Geri Döndüler? Almanya’da Tarihsel Çarpıtma, Siyasi Komplo ve Faşizmin Dönüşü adlı kitabını da tanıtacak. Almanya’daki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (Sozialistische Gleichheitspartei, SGP) genel başkan yardımcısı olan Vandreier, kitabında, Nazi İmparatorluğu’nun çöküşünden yetmiş yıl sonra, politikada, devlet aygıtında ve entelektüel yaşamda yaşanan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif’in (AfD) yükselişini ve faşizmin canlanmasını mümkün kılan keskin değişiklikleri çözümlüyor.

Cumartesi akşamı saat 8’de, Mehring Verlag’ın ev sahipliğinde, “1930’ların Dersleri ve Aşırı Sağa Karşı Mücadele” başlıklı önemli bir etkinlik düzenlenecek. Hem Vandreier’in hem de North’un konuşma yapacağı toplantı, Leipziger Baumwollspinnerei, Hall 18, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig adresinde gerçekleşecek.

* * *

Savunduğumuz Miras ve Neden Geri Döndüler? kitaplarının İngilizce baskıları, mehring.com ve mehringbooks.co.uk adreslerinden edinilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir