İndirim!

David North Kitapları (6 Kitap)

 539,00

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) içinde kırk beş yılı aşkın süredir önde gelen bir rol oynayan David North, Marksist teori, uluslararası Troçkist hareketin tarihi ve emperyalist jeopolitika üzerine çok sayıda eserin yazarıdır. North, şu anda Dünya Sosyalist Wen Sitesi’nin (WSWS) Uluslararası Yayın Kurulu’nun ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) başkanıdır.

North’un eserlerinden Savunduğumuz Miras, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl ve Lev Troçki’yi Savunurken yazıyınevimiz tarafından Türkçe’ye kazandırılmış olup set bu üç kitabı içermektedir.

Kategoriler:

Savunduğumuz Miras

Savunduğumuz Miras, Dördüncü Enternasyonal’in, Troçki’nin 1940 yılında öldürülmesinden sonraki tarihinin Marksist bir çözümlemesidir. Dördüncü Enternasyonal’in varlığının ilk elli yılında karşılaştığı önemli siyasal ve teorik konular üzerine yoğunlaşan bu kitap, Troçkist hareketin, Stalinizme, burjuva ulusalcılığına ve küçük burjuva radikalizminin çeşitli biçimlerine karşı vermiş olduğu mücadelenin sonuçlarını inceliyor.

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl

Siyasette ve kültürde farklı bir dönem olarak 20. yüzyılın, Ağustos 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması ile başladığı konusunda tarihçiler arasında genel bir kabul var. Ancak onun ne zaman sona erdiği ya da sona erip ermediği, yoğun bir anlaşmazlık konusu. Bu tartışma, 100 yıllık bir zaman diliminin biçimsel tarihlendirilmesi üzerine değildir. 1900’lü yılların sona erdiği ve bizim 21. yüzyılda yaşadığımız açık. Bununla birlikte, yeni yüzyılın ikinci on yılını yarılamış olmamıza karşın, dünyamız 20. yüzyılın çekim alanı içinde olmaya devam ediyor. Eğer tarihçiler geçtiğimiz yüzyıla hala öfke ile bakıyorlarsa, bunun nedeni, insan soyunun, hala, politika, ekonomi, felsefe ve hatta sanat alanlarında, onun karara bağlanmamış mücadelelerini veriyor olmasıdır.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) içinde kırk beş yılı aşkın süredir önde gelen bir rol oynayan David North, Marksist teori, uluslararası Troçkist hareketin tarihi ve emperyalist jeopolitika üzerine çok sayıda eserin yazarıdır. Bu eserler arasında, Savunduğumuz Miras; Amerikan Demokrasisinin Krizi; Lev Troçki’yi Savunurken; Frankfurt Okulu, Postmodernizm ve Sahte Solun Politikası ve Savaşla Geçen Çeyrek Yüzyıl: ABD’nin Küresel Egemenlik Yönelimi (1990-2016) bulunmaktadır. North, şu anda Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin (WSWS) Uluslararası Yayın Kurulu’nun ve Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) başkanıdır.

Lev Troçki’yi Savunurken

Lev Troçki (1879–1940), yirminci yüzyıl siyasi tarihindeki en tartışmalı figürlerden birisidir. Troçki, yaşamı boyunca Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist rejimin kirli bir yalan ve suçlama kampanyasının hedefiydi ve bu kampanya sürgündeki devrimci öndere yönelik suikastla sonuçlandı. Troçki’nin öldürülmesinden yetmiş yıl sonra, tarihsel kayıtlara yönelik uzun süredir gözden düşmüş Stalinist çarpıtmalar ve tahrifat, ana akım akademik literatürde yeniden ortaya çıktı. Tanınmış Britanyalı tarihçiler –Profesör Robert Service, Profesör Ian Thatcher ve Profesör Geoffrey Swain– tarafından son dönemde yayımlanan üç Lev Troçki biyografisini derinlemesine çözümleyip kapsamlı bir şekilde çürüttüğü bu eserinde David North, çağdaş akademik tarihçiliğin mevcut durumu hakkında rahatsız edici soruları gündeme getiriyor.

David North’un bu polemik eseri, İngilizce ilk basımından bu yana olağanüstü bir uluslararası etki yarattı. Service’in biyografisine yönelik eleştirisi, saygın American Historical Review ve önde gelen Avrupalı tarihçiler tarafından desteklendi. İlk basımı 2010 yılında yapılan Lev Troçki’yi Savunurken’in Türkçe çevirisi, 2013’te yayımlanan genişletilmiş ikinci basıma dayanıyor. North’un konu üzerine son konferanslarını içeren bu basım, büyük devrimci sosyalist teorisyen ve eylem adamı Troçki’nin yaşamı üzerine günümüzdeki başlıca otorite olarak yazarının ününü pekiştirmiştir.

“North’un Troçkizmi göz önüne alındığında, Service’e karşı abartılı bir yaklaşım sergilemesi ihtimalinden haklı olarak şüphelenebiliriz. Fakat kendisinin kitabı dikkatlice incelendiğinde, Service’e yönelik eleştirisinin, tam da Troçki uzmanı Baruch Knei-Paz’ın belirttiği gibi, ‘detaylı, titiz, iyi savunulmuş ve yıkıcı’ olduğu görülmektedir.”

Bertrand M. Patenaude, The American Historical Review

Trotsky: Downfall of a Revolutionary kitabının yazarı

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl

Siyasette ve kültürde farklı bir dönem olarak 20. yüzyılın, Ağustos 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması ile başladığı konusunda tarihçiler arasında genel bir kabul var. Ancak onun ne zaman sona erdiği ya da sona erip ermediği, yoğun bir anlaşmazlık konusu. Bu tartışma, 100 yıllık bir zaman diliminin biçimsel tarihlendirilmesi üzerine değildir. 1900’lü yılların sona erdiği ve bizim 21. yüzyılda yaşadığımız açık. Bununla birlikte, yeni yüzyılın ikinci on yılını yarılamış olmamıza karşın, dünyamız 20. yüzyılın çekim alanı içinde olmaya devam ediyor. Eğer tarihçiler geçtiğimiz yüzyıla hala öfke ile bakıyorlarsa, bunun nedeni, insan soyunun, hala, politika, ekonomi, felsefe ve hatta sanat alanlarında, onun karara bağlanmamış mücadelelerini veriyor olmasıdır.

Lev Troçki ve Marksizmin Gelişimi

İlk kez 1982 sonbaharında yayımlanan bu eser, İşçiler Birliği’nin (Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin önceli örgüt) önderlerinden biri olan Tom Henehan’ın siyasi suikasta kurban gitmesinin beşinci yıldönümü üzerine yazıldı.

Henehan’ın hayatının gözden geçirilmesi şu kritik soruları gündeme getiriyordu: Troçkist harekete katılanlar nasıl eğitilirler? Marksist-Troçkist bir kadro hangi süreç üzerinden geliştirilir? Devrimci partinin günlük faaliyeti ile Dördüncü Enternasyonal’in tarihi arasındaki ilişki nedir?

“Tom’la birlikte çalışan ve onun anısını belleğinde saklayan Sosyalist Eşitlik Partisi ve Uluslararası Komite’deki eski kuşak yoldaşlar, bu anma yazısının, yeni kuşak sosyalizm savaşçılarının gayretleri sayesinde Türkçede yer bulmasından duyduğum memnuniyeti paylaşacaktır. Dünyanın dört bir yanında gelişmekte olan Troçkist devrimciler kuşağı, Tom Henehan’dan ilham alacaktır. Bu yeni basım, Tom’un savunmak için hayatını feda ettiği Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin ilkelerinin ve programının dünya çapında artan etkisine tanıklık etmektedir.”

David North

Lev Troçki ve Yirmi Birinci Yüzyılda Marksizm Mücadelesi

Lev Troçki -sürekli devrim teorisyeni, 1917 Ekim Devrimi’nin Lenin’le birlikte lideri, 1918-21 İç Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin hayatta kalmasını sağlayan Kızıl Ordu’nun komutanı, Stalinist karşıdevrimin amansız muhalifi ve Dördüncü Enternasyonal’in kurucusu- yirminci yüzyıl sosyalizm tarihinin tartışmasız en önemli figürlerinden biridir. Fakat Troçki siyasi geçerliliği kendi döneminin durum ve şartlarıyla sınırlı olan bir tarihsel figür değildir. Stalinistlerin, emperyalistlerin ve akademisyen lejyonlarının onu itibarsızlaştırmaya yönelik amansız çabalarına rağmen, Troçki’nin siyasi mirası yeni yüzyılın tırmanan toplumsal mücadelelerinin üzerinde belirmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağıtılması, Çin’de kapitalizmin restorasyonu ve Stalinizm ile onun Maocu çeşidinin gözden düşmesinin ardından, Troçkizm yirmi birinci yüzyılın Marksizmi ve devrimci sosyalizmi olarak ortaya çıkmaktadır. David North’un yazdığı gibi, “Troçki’nin tarihteki yeri daha da büyüyor; çünkü çağdaş kapitalizmin ve emperyalizmin temel eğilimleri ve özellikleri, onun küresel kapitalist krizin dinamiğine ve küresel sınıf mücadelesinin mantığına ilişkin analiziyle örtüşüyor. Günümüz dünyasını anlamak için vazgeçilmez olan eserleri, yazıldıkları günkü kadar tazedir.”

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.