İran’da Emperyalizme Karşı İşçi İktidarı Uğruna Mücadele’nin Türkçe basımına önsöz

İran’da Emperyalizme Karşı İşçi İktidarı Uğruna Mücadele: Bir “İran İslam Sosyalizmi” Savunucusuna Yanıt’ın Türkçe basımının Mehring Yayıncılık tarafından yayımlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İlk kez Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde (WSWS) yayımlanan çalışmam, onlarca yıldır ABD’nin emperyalist entrikalarının ve saldırganlığının hedefi olan, 2018’den beri kitlesel işçi sınıfı protestolarının tekrar tekrar patlak verdiği ve işçi sınıfının artık bağımsız sınıf mücadelesi yolunu bulmaya çalıştığı bir ülkede...